Blog Megaphone Icon

Cenowa elastyczność popytu. Jak wpływa na Twoją sprzedaż?

Baza wiedzy
Blog Typewriter Icon
elastycznosc popytu

Cenowa elastyczność popytu dla e-sprzedawców jest niezwykle istotnym parametrem. Jeżeli chcesz zwiększać sprzedaż i świadomie budować markę w oczach klienta, musisz zrozumieć zależność pomiędzy popytem a ceną.

Co to cenowa elastyczność popytu?

Cenowa elastyczność popytu (EPD) to pokazuje stosunek zmiany wielkości popytu do względnej zmiany ceny danego produktu. Innymi słowy, możesz w szybki sposób przekonać się, czy warto na danym produkcie obniżać cenę i czy ten fakt wpłynie na ilość dokonanych transakcji. 

Dodatkowo powinieneś zastanowić się nad tym, które produkty w Twoim asortymencie są wrażliwe na wahania cenowe – czy obniżka cen skutkuje ich szybką wyprzedażą, czy może podwyższenie stawek, wpływa na zatrzymanie sprzedaży? Dzięki przeprowadzonej analizie cen i asortymentu, zobaczysz, na których produktach warto prowadzić politykę elastycznej ceny i dostosowywać ja do działań branży.

Cenowa elastyczność popytu może być obliczona według wzoru:

procentowa zmiana w ilości popytu/podaż podzielona przez procentową zmianę ceny

W tym równaniu możemy otrzymać wynik:

Wyższy niż 1 – oznacza elastyczny popyt.

Niższy niż 1 – występuje nieelastyczny popyt.

Resumując, jeżeli wahania ceny powodują zmianę popytu, to jest on elastyczny. Natomiast jeżeli cena nie ma na niego wpływu, uznajemy, że popyt jest nieelastyczny.

Resumując, EPD pokazuje nam wrażliwość klienta na zmianę ceny. Najczęściej, jeżeli cena rośnie, klienci przestają kupować dany produkt. Natomiast w innych przypadkach może zdarzyć się, że pomimo zwiększenia cen, popyt rośnie. Ta wrażliwość konsumentów i zależność pomiędzy ceną produkt a jego popytem nazywamy cenową elastycznością popytu.

Czym różni się popyt elastyczny od nieelastycznego?

Bardzo ważnym czynnikiem w określaniu elastyczności popytu jest fakt, czy klienci będą chcieli go kupować, nawet w sytuacji, gdy jego cena ulegnie zwiększeniu. 

Produkty, które zaliczam do dóbr elastycznych:

 • nie są niezbędne do życia,
 • posiadają wiele tańszych zamienników,
 • są szeroko dostępne,
 • nie stanowią dużego wydatku dla budżetu konsumenta.

Produkty, które zaliczam do dóbr nieelastycznych:

 • są niezbędne dla konsumenta,
 • nie mają tańszych zamienników,
 • klient jest przywiązany do marki.

Zazwyczaj łatwiej manipulować cenami produktów zaliczanych do dóbr elastycznych. W tym przypadku klienci są podatni na cenę i wpływa ona mocno na ich decyzje zakupowe. Przede wszystkim w tym przypadku konsument może odłożyć ten zakup na później. Może czekać na okazję lub zniżkę.  

Jak cena wpływa na popyt?

Niewątpliwie dobra nieelastyczne nie są tak wrażliwe na wahania cen, jak dobra elastyczne – cenowa elastyczność popytu. W przypadku pierwszej grupy klient niejako jest zmuszony lub chce je nabyć. Natomiast w przypadku dóbr elastycznych łatwo zauważyć jak cena (bezpośrednio) wpływa na Twoją sprzedaż.

Jeżeli sprzedajesz dobra zaliczane do elastycznych (a takich niestety jest większość na rynku e-commerce) nie możesz sobie pozwolić na nierozsądną politykę cenową i brak znajomości cenowej elastyczności popytu. Musisz ustalać strategię cen, bazując na działaniu swojej branży – monitoring konkurencji jest w tym przypadku niezwykle przydatny. Jeżeli Twoje ceny będą korzystne na rynku e-commerce, masz dużą szansę na szybkie zwiększenie sprzedaży.

Jak zarządzać cenami w e-sklepie?

Działając na rynku e-commerce, możesz sprzedawać dobra elastyczne i nieelastyczne, skutecznie wyliczyć cenową elastycznością popytu w przypadku danego produktu. Natomiast warto pamiętać o tym, że prowadzenie polityki cenowej produktu w oderwaniu od działań konkurencji nie ma sensu. 

Chcąc zwiększać sprzedaż na marketplace’ach i swoim e-sklepie? Zastanów się nad systemem dynamic pricing, pozwoli Ci on automatycznie manipulować cenami na tle innych konkurentów.

LivePrice to narzędzie, które pomoże Ci monitorować ceny konkurencji i automatyzować nadawane na konkretnym kanale ceny. Aplikacja LivePrice:

 • – Zapewni Ci możliwość dostosowywania cen do innych konkurentów. 
 • – Umieści Twoje produkty na wskazanych przez Ciebie miejscach na Allegro, Ceneo lub Empiku.
 • – Sprawdzi Twoją bezpośrednią konkurencję na wybranych platformach sprzedażowych.
 • – Pozwoli Ci ocenić cenową elastycznością popytu danego produktu. 

Sprawdź system LivePrice, monitoruj konkurencję i manipuluj cenami.

LivePrice LivePrice

Monitoruj i automatyzuj ceny

według własnych zasad! Zwiększ sprzedaż w swoim sklepie już dziś!
Zobacz demo
LivePrice LivePrice
14-dniowy dostęp do darmowej wersji demonstracyjnej
Szybka wycena i pomoc w uruchomieniu
Dopasowanie systemu do potrzeb Twojego biznesu

Zobacz również

  Skorzystaj z LivePrice! Okres próbny jest całkowicie darmowy