Polityka prywatności
 1. Operatorem serwisu www.liveprice.pl jest Price Intelligence sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, NIP: 5272935049. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych podanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu www.liveprice.pl. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Price Intelligence sp. z o.o.
 2. Administrator stosuje wewnętrzne procedury i zabezpieczenia, które zapewniają bezpieczeństwo przechowywanych danych osobowych użytkowników i uniemożliwiają ich udostępnianie osobom nieupoważnionym. Dane osobowe przekazywane przez użytkowników za pomocą formularzy elektronicznych są przez administratora przechowywane na zasadach określonych w obowiązujących przepisach, w szczególności w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
 3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 4. Serwis pozyskuje informacje o użytkownikach i ich zachowaniach poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje oraz poprzez gromadzenie plików “cookies”, logów dostępowych i innych technologii automatycznego przechowywania danych.
 5. Dane podane przez użytkowników w formularzach bądź w innej formie, są przetwarzane w celach reklamowych, statystycznych i realizacji usług.
 6. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 7. W celu realizacji usług Price Intelligence sp. z o.o. powierza dane osobowe przekazywane przez użytkowników za pomocą formularzy elektronicznych spółce OVH Sp. z o.o. Z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Szkockiej 5 lok.1, świadczącej na rzecz Administratora danych usługi hostingowe. Dane przekazywane mogą być w momencie zbierania oraz przez cały okres trwania usługi, na zasadzie stałej współpracy z podmiotem przetwarzającym. Zakres przekazywanych danych jest tożsamy z zakresem danych przekazanych Administratorowi przez użytkowników za pomocą formularzy elektronicznych. Administrator oświadcza, że dane osobowe powierzone są spółce OVH Sp. z o.o. wyłącznie w celu realizacji usługi hostingowej i nie mogą być wykorzystane w innym celu.
 8. Administrator gwarantuje Użytkownikom prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania w dowolnym momencie.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu i zobowiązuje się do prezentowania na stronach serwisu jej aktualnej wersji.
 10. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Serwisu www.liveprice.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy. Operator serwisu www.liveprice.pl nie odpowiada za ich funkcjonowanie i prezentowane tam treści.
 11. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące polityki prywatności proszę kierować drogą elektroniczną na adres kontakt@liveprice.pl.
Spersonalizuj ustawienia plików cookies

Zobacz również